تیم مستر نصاب

مستر نصاب

مستر نصاب در سال 1396 طرح اولیه خود را استارت زد، این سرویس پس از مدتی سرویس دهی تنها در تهران، شروع به کار با سرویسکار های شهرستان و سایر استان های ایران کرد

هم اینک میتوانید از مستر نصاب ، بهترین سرویسکار خود را پیدا کنیدتیم مستر نصاب

سارا امیری

سارا امیری

مدیر اجرایی

 پوریا سبحانلو

پوریا سبحانلو

برنامه نویس

blinker ایا نیاز به مشاوره و سوال رایگان دارید؟ نزدیک ترین سرویسکار در کنار شماست   تعمیرکار خودتو پیدا کن

0990191-0-104